Tìm kiếm
Filters
Close

Quản lý booking

Quản lý booking - đặt phòng khách sạn ViHotel

Mối quan tâm lớn nhất đối với nghiệp vụ quản lý khách sạn chính là booking và quản lý booking - quản lý đặt phòng khách sạn.

Chỉ mất 1 vài phút, người dùng đã có thể tạo được booking, kiểm tra xem booking có hợp lệ hay không dựa trên dữ liệu về sổ phòng, xem báo cáo booking.